Ευτέρπη Χιωτακάκου-Φαλιάκου

Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος

Λόγω την αύξησης των ατόμων που είναι θετικά στο ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και της ανθεκτικότητας αυτού στα αντιβιοτικά, η αποτελεσματικότητα της συνήθης αγωγής εκρίζωσης έχει μειωθεί δραματικά . Πρόσφατα ανακοινώθηκαν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές αγωγής εκρίζωσης του H.P. που επεκτείνουν την αγωγή από 7 ημέρες σε 14 ημέρες τροποποιώντας και τα προτεινόμενα αντιβιοτικά .

New Guidelines for Treating Helicobacter pylori in Adults

By Will Boggs MD

May 03, 2016

SOURCE: http://bit.ly/1SG9wEP

Gastroenterology 2016.